Hyväksytty maakuntakaava

Maakuntakaavaehdotus hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 27.3.2017. Ennen keskustelua käydyissä maakuntavaltuustoryhmien puheenvuoroissa annettiin erityistä kiitosta valmistelutyön vuorovaikutteisuudelle. Maakuntavaltuusto teki Pälkäneen teknisen huollon kehittämisen kohdealueen (tekopohjavesi) osalta täydennyksen suunnittelumääräykseen.

Maakuntahallitus määräsi kokouksessaan 29.5.2017 maakuntakaavan 2040 tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 § mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman. Voimaantulosta on kuulutettu 8.6.2017.

Voimaan tullessaan Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on kumonnut Pirkanmaan 1. maakuntakaavan, turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liikennettä ja logistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi entisen Kiikoisten kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan.

Pirkanmaan maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä on tullut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kaikkiaan 12 valitusta. Tiedote 29.5.2017: Pirkanmaan maakuntakaava 2040 voimaan.
 
 
Maakuntavaltuuston hyväksymä aineisto:
 
Kaavakartta
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liite 1, vaikutusten arviointi
Kaavaselostuksen liite 2, liitekartat 
 
 
Kaavakartta on tutustuttavissa myös Pirkanmaan karttapalvelussa http://kartta.pirkanmaa.fi/. Teknisistä rajoitteista johtuen esittämistapa karttapalvelussa poikkeaa hieman juridisesta kaavakartasta.

Tiedote maakuntakaavan hyväksymisestä:
Pirkanmaalla on uusi maakuntakaava (27.3.2017)

Maakuntavaltuuston pöytäkirjaan voi tutustua Pirkanmaan liiton internet-sivuilla 

Pöytäkirjaotetta ja valitusosoitusta koskevat pyynnöt:
hallintosihteeri Susanna Kuutilo, puh. 050 315 7032,
s-posti: susanna.kuutilo@pirkanmaa.fi

Lisätietoja:
 
Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys
p. 050 344 2414, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi
 
Maakunta-arkkitehti Hanna Djupsjöbacka
p. 050 598 4134, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi
 
Maakuntakaavoituksen henkilöstö