Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen suunnitelma, joka välittää tietoa maakuntakaavan etenemisestä, vaikutusten arvioinnista ja mahdollisuuksista osallistua valmisteluun.

Alueiden käytön suunnittelussa toimitaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti.  Kaavan valmisteluun toivotaan osallistuvan kaikkien, jotka haluavat olla kehittämässä maakuntaa ja haluavat vaikuttaa itseään kiinnostaviin asioihin maakuntakaavassa.

Maakuntakaavaan 2040 liittyvässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, mitä aiheita kaavassa käsitellään ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan.  Lisäksi kerrotaan, ketkä ovat osallisia ja miten he saavat tietoa suunnittelusta sekä missä vaiheessa ja miten he voivat esittää mielipiteitään suunnitelman sisällöstä.

Osallisilla on keskeinen rooli kaavaprosessissa.  He tuovat kaavoittajien tietoon, mitkä asiat ovat asukkaille ja alueella toimijoille tärkeitä.  Sekä kaavaprosessilla että maakuntakaavaratkaisulla on merkittävä rooli kuntien yhteisen tahtotilan muodostajana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana. Ajantasainen versio on luettavissa oikeassa sivupalkissa.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä 1.8.–14.9.2012. Suunnitelmasta saatu palaute on luettavissa oikeasta sivupalkista.


Ajankohtaista

Pirkanmaan maakuntahallitus hyväksyi 13.2.2017 kokouksessaan täydennetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.


 

Lisätietoja:
   
Ma. kaavoitusjohtaja Hanna Djupsjöbacka
p. 050 598 4134, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi