Maakuntakaavaehdotus lausunnoille

Tällä sivulla esitellään viranomaisten lausuttavana keväällä 2016 ollut kaavaehdotus.

 
Kaavaehdotuksen aineisto
 
Lausunnoilla ollut kaava-aineisto (MKH 14.3.2016) Natura-vaikutusten arvioinnit Muut kaavaehdotuksen vaikutusten arvioinnit Kaavatyön aikana laaditut taustaselvitykset ovat luettavissa linkeistä vasemmalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on luettavissa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sivulta.
 

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 ehdotuksesta saatiin 66 lausuntoa, kun kaavaehdotus oli keväällä 2016 lausuttavana viranomaisilla uudistuneen maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti. Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot Pirkanmaan kunnilta, Pirkanmaan ELY-keskukselta, Liikennevirastolta, ministeriöiltä sekä muilta viranomaisilta, asiantuntijalaitoksilta ja organisaatioilta.

Maakuntahallitus on käsitellyt 12.9.2016 saadut lausunnot ja antanut niihin vastineet:
 
Kuinka työ jatkuu?
 
Helmikuun alussa 2016 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslain muutos ja erityisesti siihen liittyvä asetuksen muutos ovat muuttaneet Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluprosessia merkittävästi. Muutoksen myötä maakuntakaavaehdotus lähetetään ensin lausuttavaksi viranomaisille, jonka jälkeen kaavasta järjestetään MRL:n mukainen viranomaisneuvottelu. Saadun palautteen pohjalta laaditaan tarkistettu kaavaehdotus, joka asetetaan julkisesti nähtäville loka-marraskuussa 2016. Tässä vaiheessa kaikilla osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus maakuntakaavaehdotuksesta.
 
Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntakaavan kuluvan valtuustokauden aikana eli keväällä 2017. Maakuntavaltuuston hyväksynnän jälkeen mahdolliset valitukset kaavasta tehdään jatkossa hallinto-oikeuteen. Ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja.
 
 
Lisätietoja:
  
Ma. kaavoitusjohtaja Hanna Djupsjöbacka
p. 050 598 4134, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi
  
Maakuntakaavoituksen henkilöstö