Maakuntakaavaehdotus nähtäville

Maakuntakaavaehdotuksesta saadun palautteen käsittely ja jatkotoimenpiteet

Maakuntakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 10.10.–11.11.2016. Maakuntahallitus päätti antaa vastineensa Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksesta 2040 jätettyihin muistutuksiin kokouksessaan 16.1.2017. Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksesta saatiin nähtävilläoloaikana 151 muistutusta ja sen päättymisen jälkeen vielä kolme muistutusta. Asukkaiden ja yhteisöjen lisäksi muistutuksen jättivät myös muutamat viranomaistahot. Muistutuksissa esiin nousevia teemoja ovat mm. Tampereen Eteläpuiston alue, Oriveden olemassa oleva puuterminaali, Nokian Siuron aseman käyttöönotto, Pälkäneen tekopohjavesikysymys sekä Tampereen läntiset väylähankkeet. Pirkkalan kunnalle annettua vastinetta on täydennetty maakuntahallituksessa 13.2.2017.

Vastineraportti on luettavissa oikeasta sivupalkista. Vastineet on postittettu niille muistutuksen jättäneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Maakuntahallitus päätti 13.2.2017 esittää maakuntavaltuustolle maakuntakaavaehdotuksen hyväksymistä. Maaliskuussa 2017 kokoontuva maakuntavaltuusto saa Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksen 2040 kaavakartan, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostuksen liitteineen hyväksyttäväksi. 

Valtuuston hyväksynnän jälkeen mahdolliset valitukset kaavasta tehdään jatkossa hallinto-oikeuteen, ympäristöministeriön luovuttua maakuntakaavojen vahvistamisesta.


Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 ehdotus oli nähtävillä 10.10.–11.11.2016

Maakuntakaava on pitkän tähtäimen maankäytön suunnitelma. Siinä on muodostettu Pirkanmaan kuntien yhteinen tahtotila maakunnan maankäytöstä ja sitä on laadittu yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa. Maakuntakaavassa sovitetaan yhteen eri maankäyttömuotojen ja intressiryhmien tavoitteet. Pirkanmaan maakuntakaava on kokonaiskaava – se laaditaan koko maakunnan alueelle ja kaikista yhdyskuntarakenteen teemoista, joita ovat muun muassa

- palveluverkko (keskusta-alueet ja muut palveluiden alueet, palvelukylät sekä vähittäiskaupan suuryksiköt)
- asuin- ja työpaikka-alueet
- liikenteen ja logistiikan alueet ja verkostot
- vesi- ja jätehuollon alueet ja verkostot
- virkistys- ja suojelualueet ja viheryhteydet
- arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt
- energiahuollon alueet ja verkostot
- luonnonvarat (pohjavedet, kiviainesvarat, tuulivoima, turvetuotanto ja bioenergia)
- maaseutualueet, maa- ja metsätalous
- puolustusvoimien alueet

Nähtävillä ollut aineisto

Maakuntakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 10.10.–11.11.2016.

Nähtävillä ollut kaava-aineisto (MKH 12.9.2016)
Natura-vaikutusten arvioinnit: Muut kaavaehdotuksen vaikutusten arvioinnit:
Kaavatyön aikana laaditut taustaselvitykset löydät linkeistä vasemmalta.


 
 
Maakuntakaavaan esittelytilaisuudet

Maakuntakaavaehdotusta esiteltiin avoimissa asukastilaisuuksissa eri puolilla maakuntaa. Siirry tilaisuuksissa esitettyyn esittelyaineistoon (pdf).

Tampere
ti 11.10.2016 klo 17.00–19.00 Vapriikin auditorio, Alaverstaanraitti 5

Akaa
to 13.10.2016 klo 17.00–19.00 Toijalan yhteiskoulun  auditorio, Kurisjärventie 18

Sastamala
ti 25.10.2016 klo 17.00–19.00 Sylvään koulu, Ojansuunkatu 8

Kangasala
ke 26.10.2016 klo 17.00–19.00 Pääkirjaston Harjula-sali, Keskusaukio 2

Parkano
to 27.10.2016 klo 17.00–19.00 Kaupungintalon valtuustosali, Parkanontie 37

Mänttä-Vilppula
ti 1.11.2016 klo 17.00–19.00 Gustaf-museon auditorio, R. Erik Serlachiuksen katu 2

Lempäälä
ke 2.11.2016 klo 17.00–19.00 Ideapark 2. krs, kokoustila Kotka, Ideaparkinkatu 4
Käynti kokoustila Kotkaan D-rapusta (Prisman päädystä), liukuportaat ylös ja vasemmalle
 
Kuinka työ jatkuu?
 
Kaavaehdotuksesta saatavat muistutukset ja kaavaehdotukseen niiden pohjalta tarvittavat muutokset  käsitellään maakuntahallituksessa nähtävilläolon päättymisen jälkeen. Sen jälkeen kaavaehdotus etenee keväällä 2017 maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
 
 
Lisätietoja:
 
Maakuntakaavoituksen henkilöstö
 
Ma. kaavoitusjohtaja Hanna Djupsjöbacka
p. 050 598 4134, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi