Maakuntakaavaluonnos

Maakuntakaava on pitkän tähtäimen maankäytön suunnitelma. Siinä on muodostettu Pirkanmaan kuntien yhteinen tahtotila maakunnan maankäytöstä ja sitä on laadittu yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa. Maakuntakaavassa sovitetaan yhteen eri maankäyttömuotojen ja intressiryhmien tavoitteet. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on kokonaiskaava - se laaditaan koko maakunnan alueelle ja kaikista yhdyskuntarakenteen teemoista, joita ovat muun muassa

 • palveluverkko (keskusta-alueet ja muut palveluiden alueet, palvelukylät sekä vähittäiskaupan suuryksiköt)
 • asuin- ja työpaikka-alueet
 • liikenteen ja logistiikan alueet ja verkostot
 • vesi- ja jätehuollon alueet ja verkostot
 • virkistys- ja suojelualueet ja viheryhteydet
 • arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt
 • energiahuollon alueet ja verkostot
 • luonnonvarat (pohjavedet, kiviainesvarat, tuulivoima, turvetuotanto ja bioenergia)
 • maaseutualueet, maa- ja metsätalous
 • puolustusvoimien alueet

Maakuntakaavaluonnoksen aineistot


Kaavaluonnoksesta saatu palaute

Maakuntakaavaluonnos oli nähtävillä 5.3.–10.4.2015. Kaavaluonnosaineistosta saatiin viranomaisilta 64 lausuntoa. Nähtävilläolon päättymiseen mennessä asukkailta ja yhteisöiltä saatiin yhteensä 249 mielipidettä, minkä lisäksi määräajan jälkeen on saapunut mielipiteitä. Maakuntahallitus on käsitellyt saadun palautteen ja antanut siihen vastineet. Annettavia vastineita käsiteltiin maakuntahallituksen kokouksissa 26.10.2015, 9.11.2015, 30.11.2015 ja 18.1.2016. Yhteystietonsa jättäneille postitetaan vastineet tiedoksi.

Maakuntahallitus on antanut seuraavat vastineet:


Yleisötilaisuudet

Maakuntakaavaluonnosta esiteltiin maalis-huhtikuussa 2015 viidessä yleisötilaisuudessa eri puolilla maakuntaa. Tampereen maakuntakaavafoorumin paneelikeskustelu on katseltavissa alla olevasta linkistä:

Paneeli: Onko 620 000 asukkaan Pirkanmaalla hyvä asua vuonna 2040?

 • Puheenjohtajana Aller Median toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä
 • Panelisteina Kangasalan kunnanjohtaja Oskari Auvinen, Tampereen kauppakamarin johtaja Peer Haataja, Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusjohtaja Anssi Joutsiniemi, Pirkanmaan liiton maakuntaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys sekä Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Mikko Nurminen


Lisätietoja:

Maakuntakaavoituksen henkilöstö

Ma. kaavoitusjohtaja Hanna Djupsjöbacka
p. 050 598 4134, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi