Ajankohtaista

Suunnittelun suunnat 70 vuotta -juhlanäyttely 24.11.– 18.12.2016
Pirkanmaan alueidenkäytön suunnittelua vuodesta 1946 vuoteen 2016

Tuleeko Pirkanmaasta maakunta? Miten se kasvaa? Mistä se elää? Tarvitaanko Helsinkiin moottoritie? Tarvitaanko kansallispuistoa tai ydinvoimalaa? Näitä kaikkia asioita on maakunnassamme vuosikymmenien varrella suunniteltu.

Juhlanäyttely esittelee Pirkanmaan maakunnan piirtymisen yhdyskuntasuunnittelijoiden pöydillä.

Pirkanmaan liitto edeltäjineen on toiminut jo 70 vuotta kuntien yhteistyöorganisaationa kauaskantoisessa maankäytön ja liikenteen suunnittelussa ja edistämisessä.

Näyttely esittelee tärkeimmät seudullisen suunnittelun etapit ja Pirkanmaan rakentumisen vaiheet.  Vuosikymmenien suunnitelmissa näkyvät sekä hetken eläneet että jatkuvasti ajankohtaiset teemat. Pirkanmaa on pyrkinyt ja usein onnistunut olemaan askeleen edellä yhteiskuntakehitystä ja kehittämään aluettaan aktiivisesti. Myös eri aikojen arvot ja poliittiset tavoitteet ovat nähtävissä suunnitelmista.

Kangasala-talo (Kuohunharjuntie 6, Kangasala)
Ke 11–17
to 11–19
pe–la 11–17
su 11–15

Tervetuloa tutustumaan!

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 ehdotuksen nähtävilläolo on päättynyt

Pirkanmaan liitto kiittää maakuntakaavan 2040 ehdotuksesta saaduista muistutuksista. Maakuntakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 10.10.–11.11.2016. Tästä voit tutustua nähtävillä olleisiin aineistoihin.
 
 
Kirkkojärven Natura-arviointi on lausuttavana Keski-Suomen ELY-keskuksella ja maanomistajilla
 
Maakuntakaavaa varten laadittu Kirkkojärven Natura-arviointi on valmistunut. Siinä arvioitiin Kangasalan Kirkkojärven Natura-alueen ympäristöön maakuntakaavaehdotuksessa esitetty maankäyttökokonaisuus, joka käsittää mm. Herttualan taajamatoimintojen alueen ja valtatien 12 parantamisen. Arvioinnin tulos oli, että Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 ehdotuksessa osoitetut kaavamerkinnät eivät merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi Kirkkojärven alue on sisällytetty osaksi Natura 2000 -verkostoa. Arviointiraportti on toimitettu luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen lausunnon antamiseksi Keski-Suomen ELY-keskukselle ja niille joiden hallinnassa luonnonsuojelualue on. Niille maanomistajille, joiden tiedot ovat saatavilla maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä, on toimitettu lausuntopyyntö postitse. Muiden maanomistajien osalta kuuleminen toteutetaan hallintolain 62 §:n mukaisesti yleistiedoksiantona.

Lausuntopyyntökirje maanomistajille (pdf-tiedosto)
Yleistiedoksianto maanomistajille (pdf-tiedosto)
Arviointiraportti (pdf-tiedosto)
 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Maakuntakaava on koko maakunnan yhteinen, yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Kaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käytön kysymykset.

Maakuntakaavassa 2040 tehdään valinnat siitä, millaiseksi maakunnaksi Pirkanmaan halutaan kehittyvän tulevaisuudessa. Erityisinä tavoitteina on vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja kehittää vastuullista ja kestävää yhdyskuntarakennetta.

 

 

 

 

Etusivun sisältöä ei ole vielä luotu.