Ajankohtaista

Maakuntakaava 2040 hyväksytty maakuntavaltuustossa

Maakuntakaavaehdotus hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 27.3.2017. Ennen keskustelua käydyissä maakuntavaltuustoryhmien puheenvuoroissa annettiin erityistä kiitosta valmistelutyön vuorovaikutteisuudelle. Maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä on kuulutettu 11.4.2017 Pirkanmaan liiton ilmoitustaululla ja internetsivuilla ja valitusaika on 30 vuorokautta. Maakuntahallitus määrää valitusajan kuluttua maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Maakuntavaltuuston hyväksymä aineisto on tutustuttavissa tästä linkistä. Pälkäneen teknisen huollon kehittämisen kohdealueen (tekopohjavesi) osalta kokouksessa tehtiin täydennys suunnittelumääräykseen.

Tiedote 27.3.2017: Pirkanmaalla on uusi maakuntakaava
 
 
Suunnittelun suunnat 70 vuotta -juhlanäyttely

Tuleeko Pirkanmaasta maakunta? Miten se kasvaa? Mistä se elää? Tarvitaanko Helsinkiin moottoritie? Tarvitaanko kansallispuistoa tai ydinvoimalaa? Näitä kaikkia asioita on maakunnassamme vuosikymmenien varrella suunniteltu.

Juhlanäyttely esittelee Pirkanmaan maakunnan piirtymisen yhdyskuntasuunnittelijoiden pöydillä.

Pirkanmaan liitto edeltäjineen on toiminut jo 70 vuotta kuntien yhteistyöorganisaationa kauaskantoisessa maankäytön ja liikenteen suunnittelussa ja edistämisessä.

Näyttely esittelee tärkeimmät seudullisen suunnittelun etapit ja Pirkanmaan rakentumisen vaiheet.  Vuosikymmenien suunnitelmissa näkyvät sekä hetken eläneet että jatkuvasti ajankohtaiset teemat.

Pirkanmaa on pyrkinyt ja usein onnistunut olemaan askeleen edellä yhteiskuntakehitystä ja kehittämään aluettaan aktiivisesti. Myös eri aikojen arvot ja poliittiset tavoitteet ovat nähtävissä suunnitelmista.

Tutustu virtuaalinäyttelyyn: tieto.pirkanmaa.fi/70v
  
 
Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Maakuntakaava on koko maakunnan yhteinen, yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Kaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käytön kysymykset.

Maakuntakaavassa 2040 tehdään valinnat siitä, millaiseksi maakunnaksi Pirkanmaan halutaan kehittyvän tulevaisuudessa. Erityisinä tavoitteina on vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja kehittää vastuullista ja kestävää yhdyskuntarakennetta.

 

 

 

 

Etusivun sisältöä ei ole vielä luotu.