Ajankohtaista

Maakuntakaava 2040 etenee maakuntavaltuustoon

Pitkä valmistelutyö on saapumassa päätepisteeseen. Maakuntahallitus päätti 13.2.2017 esittää maakuntavaltuustolle maakuntakaavaehdotuksen hyväksymistä. Maaliskuussa kokoontuva maakuntavaltuusto saa Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksen 2040 kaavakartan, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostuksen liitteineen hyväksyttäväksi. Maakuntavaltuuston kokous pidetään 27.3. Maakuntavaltuustossa käsiteltävä aineisto on tutustuttavissa tästä linkistä.

Tiedote 21.3.2017: Maakuntakaava maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi 27.3.

Maakuntahallitus antoi vastineensa Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksesta 2040 jätettyihin muistutuksiin kokouksessaan 16.1.2017. Vastineet on postitettu niille muistutuksen jättäneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. Vastineet ovat tutustuttavissa kaavaehdotuksen sivuilla tästä linkistä 

Suunnittelun suunnat 70 vuotta -juhlanäyttely 20.3. - 8.4.2017

Tuleeko Pirkanmaasta maakunta? Miten se kasvaa? Mistä se elää? Tarvitaanko Helsinkiin moottoritie? Tarvitaanko kansallispuistoa tai ydinvoimalaa? Näitä kaikkia asioita on maakunnassamme vuosikymmenien varrella suunniteltu.

Juhlanäyttely esittelee Pirkanmaan maakunnan piirtymisen yhdyskuntasuunnittelijoiden pöydillä.

Pirkanmaan liitto edeltäjineen on toiminut jo 70 vuotta kuntien yhteistyöorganisaationa kauaskantoisessa maankäytön ja liikenteen suunnittelussa ja edistämisessä.

Näyttely esittelee tärkeimmät seudullisen suunnittelun etapit ja Pirkanmaan rakentumisen vaiheet.  Vuosikymmenien suunnitelmissa näkyvät sekä hetken eläneet että jatkuvasti ajankohtaiset teemat.

Pirkanmaa on pyrkinyt ja usein onnistunut olemaan askeleen edellä yhteiskuntakehitystä ja kehittämään aluettaan aktiivisesti. Myös eri aikojen arvot ja poliittiset tavoitteet ovat nähtävissä suunnitelmista.

Galleria Nottbeck, Satakunnankatu 18 A, Tampere. 20.3.-8.4.2017
Ma-pe klo 14-18
La klo 11-15

Näyttelyn esittelyt keskiviikkoisin klo 16.30 (22.3., 29.3., 5.4.)

Tervetuloa! Vapaa pääsy.

Virtuaalinäyttely: tieto.pirkanmaa.fi/70v
 

 
Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto Kirkkojärven Natura-arvioinnista
 

Keski-Suomen ELY-keskus on antanut luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen lausuntonsa Kirkkojärven Natura-arvioinnista, joka on laadittu Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 varten. Kesällä 2016 valmistuneeseen Natura-arviointiin sisältyi Kangasalan Kirkkojärven Natura-alueen ympäristöön maakuntakaavaehdotuksessa esitetty maankäyttökokonaisuus, joka käsittää mm. Herttualan taajamatoimintojen alueen ja valtatien 12 parantamisen. Arvioinnin lopputulos oli, että Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 ehdotuksessa osoitetut kaavamerkinnät eivät merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi Kirkkojärven alue on sisällytetty osaksi Natura 2000 -verkostoa. Keski-Suomen ELY-keskus on tietyin reunaehdoin samaa mieltä Natura-arvioinnin lopputuloksesta. ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on laadittu siten, että kaavan toteuttaminen sulkee pois Natura-kohdetta merkittävästi heikentävät maankäyttöratkaisut.
Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto

 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Maakuntakaava on koko maakunnan yhteinen, yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Kaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käytön kysymykset.

Maakuntakaavassa 2040 tehdään valinnat siitä, millaiseksi maakunnaksi Pirkanmaan halutaan kehittyvän tulevaisuudessa. Erityisinä tavoitteina on vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja kehittää vastuullista ja kestävää yhdyskuntarakennetta.

 

 

 

 

Etusivun sisältöä ei ole vielä luotu.