Ajankohtaista

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 ehdotus tulee nähtäville lokakuussa

Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 on valmistunut nähtäville asetettava ehdotus. Maakuntahallitus antoi kokouksessaan maanantaina 12.9.2016  vastineet ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin sekä päätti nähtäville menevän ehdotuksen lopullisesta sisällöstä. Pirkanmaan maakuntakaavaehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville loka-marraskuussa 2016 Pirkanmaan kuntiin, Pirkanmaan liiton toimistoon ja näille internetsivuille. Nähtävillä olon aikana järjestetään kaavaehdotuksesta useita esittelytilaisuuksia eri puolilla Pirkanmaata. Lue kaavaehdotuksen sisällöstä tiedotteesta.
 
 
Kirkkojärven Natura-arviointi on lausuttavana Keski-Suomen ELY-keskuksella ja maanomistajilla
 
Maakuntakaavaa varten laadittu Kirkkojärven Natura-arviointi on valmistunut. Siinä arvioitiin Kangasalan Kirkkojärven Natura-alueen ympäristöön maakuntakaavaehdotuksessa esitetty maankäyttökokonaisuus, joka käsittää mm. Herttualan taajamatoimintojen alueen ja valtatien 12 parantamisen. Arvioinnin tulos oli, että Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 ehdotuksessa osoitetut kaavamerkinnät eivät merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi Kirkkojärven alue on sisällytetty osaksi Natura 2000 -verkostoa. Arviointiraportti on toimitettu luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen lausunnon antamiseksi Keski-Suomen ELY-keskukselle ja niille joiden hallinnassa luonnonsuojelualue on. Niille maanomistajille, joiden tiedot ovat saatavilla maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä, on toimitettu lausuntopyyntö postitse. Muiden maanomistajien osalta kuuleminen toteutetaan hallintolain 62 §:n mukaisesti yleistiedoksiantona.

Lausuntopyyntökirje maanomistajille (pdf-tiedosto)
Yleistiedoksianto maanomistajille (pdf-tiedosto)
Arviointiraportti (pdf-tiedosto)
 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Maakuntakaava on koko maakunnan yhteinen, yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Kaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käytön kysymykset.

Maakuntakaavassa 2040 tehdään valinnat siitä, millaiseksi maakunnaksi Pirkanmaan halutaan kehittyvän tulevaisuudessa. Erityisinä tavoitteina on vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja kehittää vastuullista ja kestävää yhdyskuntarakennetta.

 

 

 

 

Etusivun sisältöä ei ole vielä luotu.