Voimassa oleva maakuntakaava

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on voimassa

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017. Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017. Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt hyväksymispäätöstä koskeneet valitukset ja 24.4.2019 antamallaan päätöksellään pitänyt Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 voimassa sellaisenaan, kuin siitä päätettiin maakuntavaltuustossa.  

Tiedote korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä 24.4.2019
 
Voimaan tullessaan Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on kumonnut Pirkanmaan 1. maakuntakaavan, turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liikennettä ja logistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi entisen Kiikoisten kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan.


Maakuntakaava-aineisto

Kaavakartta
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liite 1, vaikutusten arviointi
Kaavaselostuksen liite 2, liitekartat 

Täydentävää materiaalia

Esite maakuntakaavan sisällöstä
Kaavamerkinnät englannin kielellä
 
Maakuntakaava karttapalvelussa ja paikkatietona

Kaavakartta on tutustuttavissa myös Pirkanmaan karttapalvelussa http://kartta.pirkanmaa.fi/. Teknisistä rajoitteista johtuen esittämistapa karttapalvelussa poikkeaa hieman juridisesta kaavakartasta.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on saatavana myös WMS- ja WFS-rajapintapalveluina, ja kaavan paikkatietoaineisto (Esri Shape) on ladattavana zip-tiedostona. Palveluiden tarkemmat osoitteet ja linkit löytyvät Paikkatietohakemistosta. Suora linkki Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 metatietoihin. 


Lisätietoja:

Maakunta-arkkitehti Hanna Djupsjöbacka
p. 050 598 4134, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi

Maakuntakaavoituksen henkilöstö