Hyväksytty maakuntakaava

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 27.3.2017. Hyväksymispäätöksestä on valitettu. Pirkanmaan maakuntahallitus on 29.5.2017 maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla päättänyt maakuntakaavan voimaantulosta ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava tuli päätöksen mukaisesti voimaan, kun päätöksestä kuulutettiin 8.6.2017.

Voimaan tullessaan Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on kumonnut Pirkanmaan 1. maakuntakaavan, turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liikennettä ja logistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi entisen Kiikoisten kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 23.5.2018 antanut päätöksensä Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 koskien.
 
 
Hyväksymispäätöksen käsittely oikeusasteissa

Pirkanmaan maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen jätetyt 12 valitusta on ratkaistu 23.5.2018. Päätöksessään Hämeenlinnan hallinto-oikeus hyväksyi neljän valituksen jättäneen valitukset osittain ja kumosi Pirkanmaan maakuntavaltuuston päätöksen hyväksyä Pirkanmaan maakuntakaava 2040 seuraavien kaavamerkintöjen osalta:
1. Tampereen järjestelyratapihalle (LM) osoitettu toissijainen käyttötarkoitusmerkintä (taajamatoimintojen tai keskustatoimintojen alue)
2. Oriveden asemanseudulle osoitettu puuterminaali (Pt) sekä
3. Pälkäneelle osoitettu kehittämisperiaatemerkintä "teknisen huollon kehittämisen kohdealue, pohjavesialue" siltä osin kuin merkinnän rajauksen sisäpuolelle jää työpaikka-alue ja taajamatoimintojen alue.

Yhden valituksen jättäjä on peruuttanut valituksensa ja muilta osin hallinto-oikeus on hylännyt valitukset. Jatkovalitukset käsitellään korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Pirkanmaan maakuntahallitus on päättänyt 18.6.2018 valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden päätöksestä (tiedote). Maakuntahallitus vaatii, että hallinto-oikeuden päätös on kumottuja kaavamerkintöjä ja -määräyksiä koskevilta osin kumottava lainvastaisena ja saatettava Pirkanmaan maakuntakaavaa koskeva hyväksymispäätös voimaan sellaisena kuin Pirkanmaan liiton valtuusto eli maakuntavaltuusto on sen hyväksynyt. Maakuntahallituksen mukaan on myös tarpeen tutkia, onko hallinto-oikeus ylittänyt toimivaltansa kumotessaan osittain kaavamerkintöjä ja näin tosiasiallisesti käyttänyt kaavoitustoimivaltaa, mikä kuuluu maakunnan liitolle. Kyseessä on Pirkanmaalla ensimmäinen hallinto-oikeuden ratkaisema, maakuntakaavaa koskeviin valituksiin annettu päätös. Maakuntakaavassa nyt kysymyksessä oleviin maakunnallisesti ja osin valtakunnallisesti merkittäviin asioihin liittyvillä juridisilla linjauksilla on merkitystä paitsi Pirkanmaan myös muiden maakunnan liittojen kaavoitusta koskevien ratkaisujen kannalta.
 
 
Maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava-aineisto
 
Kaavakartta
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liite 1, vaikutusten arviointi
Kaavaselostuksen liite 2, liitekartat 
 
 
Maakuntakaava karttapalvelussa ja paikkatietona
 
Kaavakartta on tutustuttavissa myös Pirkanmaan karttapalvelussa http://kartta.pirkanmaa.fi/. Teknisistä rajoitteista johtuen esittämistapa karttapalvelussa poikkeaa hieman juridisesta kaavakartasta.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on saatavana myös WMS- ja WFS-rajapintapalveluina, ja kaavan paikkatietoaineisto (Esri Shape) on ladattavana zip-tiedostona. Palveluiden tarkemmat osoitteet ja linkit löytyvät Paikkatietohakemistosta. Suora linkki Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 metatietoihin.  
 
 
 
Lisätietoja:
 
Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys
p. 050 344 2414, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi
 
Maakunta-arkkitehti Hanna Djupsjöbacka
p. 050 598 4134, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi
 
Maakuntakaavoituksen henkilöstö