Ajankohtaista

Suunnittelun suunnat 70 vuotta -juhlanäyttely

Tuleeko Pirkanmaasta maakunta? Miten se kasvaa? Mistä se elää? Tarvitaanko Helsinkiin moottoritie? Tarvitaanko kansallispuistoa tai ydinvoimalaa? Näitä kaikkia asioita on maakunnassamme vuosikymmenien varrella suunniteltu.
Juhlanäyttely esittelee Pirkanmaan maakunnan piirtymisen yhdyskuntasuunnittelijoiden pöydillä.

Pirkanmaan liitto edeltäjineen on toiminut jo 70 vuotta kuntien yhteistyöorganisaationa kauaskantoisessa maankäytön ja liikenteen suunnittelussa ja edistämisessä.

Näyttely esittelee tärkeimmät seudullisen suunnittelun etapit ja Pirkanmaan rakentumisen vaiheet. Vuosikymmenien suunnitelmissa näkyvät sekä hetken eläneet että jatkuvasti ajankohtaiset teemat. Pirkanmaa on pyrkinyt ja usein onnistunut olemaan askeleen edellä yhteiskuntakehitystä ja kehittämään aluettaan aktiivisesti. Myös eri aikojen arvot ja poliittiset tavoitteet ovat nähtävissä suunnitelmista.

Tutustu virtuaalinäyttelyyn: tieto.pirkanmaa.fi/70v

 
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös: Hallinto-oikeus pitää Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 hyväksymispäätöksen täytäntöönpanon voimassa

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut välipäätöksensä Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 täytäntöönpanoa koskevassa asiassa. Eläköön Eteläpuisto ry asiakumppaneineen on vaatinut sekä maakuntakaavan kumoamista että maakuntakaavan täytäntöönpanon kieltämistä  ennen kuin se on saanut lainvoiman, ainakin Tampereen Eteläpuiston alueen osalta.

Pirkanmaan liitto on antanut hallinto-oikeudelle asiasta lausunnon, joka käsiteltiin maakuntahallituksessa 21.8.2017. Hallinto-oikeuden ratkaisu 19.9.2017 asiaan on, että hallinto-oikeus ei kiellä päätöksen täytäntöönpanoa eli kaavan voimaantuloa. Eteläpuisto ry:n valituksen hallinto-oikeus ratkaisee erikseen myöhemmin.

Perusteluissaan hallinto-oikeus toteaa, että erityisesti maakuntakaavan oikeusvaikutukset huomioon ottaen ei kaavan hyväksymispäätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ole ilmennyt aihetta.

Lisätietoja:
Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, p. 050 344 2414
 
 
Maakuntahallituksen lausunto maakuntakaavan 2040 valituksista

Pirkanmaan maakuntahallitus käsitteli 21.8.2017 pidetyssä kokouksessa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden pyytämää lausuntoa Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 hyväksymispäätöstä koskeviin valituksiin. Maakuntahallitus esittää hallinto-oikeudelle, että se hylkää maakuntakaavasta tulleet valitukset.

Maakuntakaavasta jätettiin hallinto-oikeuteen yhteensä 12 valitusta. Valittajina ovat mm. Liikennevirasto, Pirkkalan ja Pälkäneen kunnat, Eläköön Eteläpuisto ry asiakumppaneineen, Koivistonkylän omakotiyhdistys ry, UM Yhtiöt Oy ja UM Kiinteistöt Oy, UPM Kymmene Oy sekä yksityishenkilöitä.

Maakuntahallitus toteaa lausuntonsa päätteeksi, että se uudistaa kaiken sen, mitä Pirkanmaan liiton puolesta on asiassa aikaisemmin lausuttu. Maakuntavaltuuston tekemä maakuntakaavan hyväksymispäätös ei ole ollut lainvastainen. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä.

Pirkanmaan liiton lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle
Kooste valituksista

Lisätietoja:
Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, p. 050 344 2414
 
 
Pirkanmaan maakuntakaava 2040 voimaan


Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.3.2017. Hyväksymispäätöksestä on tullut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kaikkiaan 12 valitusta. Pirkanmaan maakuntahallitus on 29.5.2017 maankäyttö- ja rakennuslain 201 § mukaisesti päättänyt maakuntakaavan voimaantulosta ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava tuli päätöksen mukaisesti voimaan, kun päätöksestä kuulutettiin 8.6.2017. Katso kuulutus tästä.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kumosi voimaan tullessaan nykyiset lainvoimaiset Pirkanmaan 1. maakuntakaavan, turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liikennettä ja logistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi entisen Kiikoisten kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan.

Maakuntakaava on tutustuttavissa tästä linkistä.


Tiedote 29.5.2017: Pirkanmaan maakuntakaava 2040 voimaan
 
 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Maakuntakaava on koko maakunnan yhteinen, yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Kaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käytön kysymykset.

Maakuntakaavassa 2040 tehdään valinnat siitä, millaiseksi maakunnaksi Pirkanmaan halutaan kehittyvän tulevaisuudessa. Erityisinä tavoitteina on vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja kehittää vastuullista ja kestävää yhdyskuntarakennetta.

 

 

 

 

Etusivun sisältöä ei ole vielä luotu.