Ajankohtaista

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on voimassa


Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017. Pirkanmaan maakuntahallitus on 29.5.2017 maankäyttö- ja rakennuslain 201 § mukaisesti päättänyt maakuntakaavan voimaantulosta ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava tuli voimaan, kun maakuntahallituksen päätöksestä kuulutettiin alueen kunnissa 8.6.2017.
   
Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kumosi voimaan tullessaan aiemmat Pirkanmaan 1. maakuntakaavan, turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liikennettä ja logistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi entisen Kiikoisten kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan.

Tutustu Pirkanmaan maakuntakaavaan 


Maakuntakaavan hyväksymispäätöksen käsittely oikeusasteissa

Valitukset Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa
Pirkanmaan maakuntavaltuuston 27.3.2017 tekemästä maakuntakaavan hyväksymispäätöksestä jätettiin keväällä 2017 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kaikkiaan 12 valitusta, jotka hallinto-oikeus on ratkaissut 23.5.2018.

Päätöksessään Hämeenlinnan hallinto-oikeus hyväksyi neljän valituksen jättäneen valitukset osittain ja kumosi Pirkanmaan maakuntavaltuuston päätöksen hyväksyä Pirkanmaan maakuntakaava 2040 seuraavien kaavamerkintöjen osalta:

1. Tampereen järjestelyratapihalle (LM) osoitettu toissijainen käyttötarkoitusmerkintä (taajamatoimintojen tai keskustatoimintojen alue)
2. Oriveden asemanseudulle osoitettu puuterminaali (Pt) sekä
3. Pälkäneelle osoitettu kehittämisperiaatemerkintä "teknisen huollon kehittämisen kohdealue, pohjavesialue" siltä osin kuin merkinnän rajauksen sisäpuolelle jää työpaikka-alue ja taajamatoimintojen alue.

Yhden valituksen jättäjä peruutti valituksensa ja muilta osin Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valitukset.


Valitukset korkeimmassa hallinto-oikeudessa
Maakuntakaavan hyväksymispäätöksen käsittely jatkuu parhaillaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisusta on korkeimpaan hallinto-oikeuteen jätetty kesäkuussa 2018 kaksi valituslupahakemusta ja valitusta. Valituksen jättäjinä olivat Pirkanmaan liitto ja Eläköön Eteläpuisto ry asiakumppaneineen.

Pirkanmaan maakuntahallitus vaatii, että hallinto-oikeuden päätös on kumottuja kaavamerkintöjä ja -määräyksiä koskevilta osin kumottava lainvastaisena ja saatettava Pirkanmaan maakuntakaavaa koskeva hyväksymispäätös voimaan sellaisena kuin Pirkanmaan maakuntavaltuusto on sen hyväksynyt. Maakuntahallituksen mukaan on myös tarpeen tutkia, onko hallinto-oikeus ylittänyt toimivaltansa kumotessaan osittain kaavamerkintöjä ja näin tosiasiallisesti käyttänyt kaavoitustoimivaltaa, joka kuuluu maakunnan liitolle. Kyseessä on Pirkanmaalla ensimmäinen hallinto-oikeuden ratkaisema maakuntakaavaa koskeviin valituksiin annettu päätös. Maakuntakaavassa nyt kysymyksessä oleviin maakunnallisesti ja osin valtakunnallisesti merkittäviin asioihin liittyvillä juridisilla linjauksilla on merkitystä paitsi Pirkanmaan myös muiden maakunnan liittojen kaavoitusta koskevien ratkaisujen kannalta.

Eläköön Eteläpuisto ry:n ja asiakumppaneiden valituslupahakemuksessa ja valituksessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaaditaan maakuntakaavan hyväksymispäätöksen kumoamista Tampereen Eteläpuiston merkintöjen osalta.
  
Lisätiedot:
Ma. kaavoitusjohtaja Hanna Djupsjöbacka p. 050 598 4134
 
 

 
Suunnittelun suunnat 70 vuotta -juhlanäyttely

Tuleeko Pirkanmaasta maakunta? Miten se kasvaa? Mistä se elää? Tarvitaanko Helsinkiin moottoritie? Tarvitaanko kansallispuistoa tai ydinvoimalaa? Näitä kaikkia asioita on maakunnassamme vuosikymmenien varrella suunniteltu.
Juhlanäyttely esittelee Pirkanmaan maakunnan piirtymisen yhdyskuntasuunnittelijoiden pöydillä.

Pirkanmaan liitto edeltäjineen on toiminut jo 70 vuotta kuntien yhteistyöorganisaationa kauaskantoisessa maankäytön ja liikenteen suunnittelussa ja edistämisessä.

Näyttely esittelee tärkeimmät seudullisen suunnittelun etapit ja Pirkanmaan rakentumisen vaiheet. Vuosikymmenien suunnitelmissa näkyvät sekä hetken eläneet että jatkuvasti ajankohtaiset teemat. Pirkanmaa on pyrkinyt ja usein onnistunut olemaan askeleen edellä yhteiskuntakehitystä ja kehittämään aluettaan aktiivisesti. Myös eri aikojen arvot ja poliittiset tavoitteet ovat nähtävissä suunnitelmista.

Tutustu virtuaalinäyttelyyn: tieto.pirkanmaa.fi/70v

 
 
Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Maakuntakaava on koko maakunnan yhteinen, yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Kaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käytön kysymykset.

Maakuntakaavassa 2040 tehdään valinnat siitä, millaiseksi maakunnaksi Pirkanmaan halutaan kehittyvän tulevaisuudessa. Erityisinä tavoitteina on vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja kehittää vastuullista ja kestävää yhdyskuntarakennetta.

 

 

 

 

Etusivun sisältöä ei ole vielä luotu.