Liikennetutkimus Pirkanmaalla

Tampereen kaupunkiseudulla ja Pirkanmaan eteläisissä kunnissa tehtiin syystalvella 2012 laaja liikennetutkimus, jossa selvitettiin alueen asukkaiden liikkumistottumuksia ja ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn määriä. Tutkimus toteutettiin henkilöhaastatteluilla, ajoneuvoliikenteen tutkimuksella ja liikennelaskennoilla. Tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään käynnissä olevassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -työssä. Liikennetutkimuksen tulokset antavat arvokasta tietoa liikenteen ja liikkumisen nykytilasta, auttavat ennusteiden tekemisessä sekä ovat keskeisessä osassa maankäyttösuunnitelmien vaikutuksia arvioitaessa.

Vastaava liikennetutkimus on viimeksi toteutettu Tampereen seudulla vuosina 2004–2005. Nyt tutkimusalue oli aiempaa laajempi, sillä siihen kuuluivat Pirkanmaan kunnista Akaa, Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Tampere, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Liikennetutkimuksen toteuttivat yhteistyössä Tampereen kaupunkiseutu, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus sekä liikenne- ja viestintäministeriö.

Liikennetutkimuksen tuloksista on laadittu kullekin tutkimuksen kunnalle (pois lukien Tampere) liikkumistottumuksia kuvaavat kuntakortit. Kortit löytyvät tästä linkistä.
 
 
Lisätietoja:

Alueidenkäytön johtaja Ruut Rissanen
p. 044 422 2264, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi