Liikenneväylälinkkejä

Liikennevirasto: Liikenneväylien suunnittelun lähtökohdat

Uuden raideyhteyden suunnittelu on monivaiheinen prosessi, joka etenee yleispiirteisemmästä suunnittelusta kohti yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Prosessin eri vaiheissa tullaan arvioimaan suunnitelmien ympäristövaikutuksia (ml. vaikutuksia luonnonympäristöön, asutukseen, maisemaan jne.). Arvioinnin avulla pyritään raideyhteydelle löytämään kokonaisvaikutuksiltaan mahdollisimman edullinen linjaus.

Bothnian Corridor

Helsingistä Tampereen kautta pohjoiseen kulkeva päärata on osana Bothnian Corridor -aluetta mukana Euroopan komission hyväksymässä Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämisehdotuksessa. Hyväksyminen mukaan tähän eurooppalaiseen ydinverkkoon merkitsisi rataosuuden kunnostamista vuoteen 2030 mennessä. Tampereen läntisen oikoradan suunnittelussa varaudutaan osaltaan myös näihin Euroopan laajuisiin kehittämistarpeisiin.