Lentoasema ja lentokoneiden melu

Finavia, puolustusvoimat ja Pirkanmaan liitto ovat laatineet yhteistyössä vision lentotoiminnasta ja siihen perustuvan ennusteen Tampere-Pirkkalan lentomelusta vuodelle 2040. Tampere-Pirkkalan lentoaseman lentomelualueet on päivitetty osana Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -työtä. Loppuraportti ja ennuste melualueesta ovat luettavissa oikeasta sivupalkista.

Visio on näkemys siitä, miten lentoaseman toiminta voisi kehittyä yhtenä maamme keskeisistä lentoasemista siten, että se on kansainvälisen liikenteen matkustajamäärissä mitattuna Suomen toiseksi vilkkain lentoasema. Vision mukaan lentoasemalla toimii edelleen sotilasilmailun tukikohta, jota käytetään kaikilla sotilasilma-alustyypeillä, myös hävittäjäkalustolla.

Vision mukaisen liikenteen tuottamat melualueet on määritetty melumallinnuksen avulla, joka huomioi niin siviili- kuin sotilasilmailun lento-operaatiot. Ennusteessa on arvioitu, että Tampere-Pirkkalan lentoaseman kautta matkustaa vuonna 2040 noin 5 miljoonaa matkustajaa ja kaupallisen siviili-ilmailun operaatioita on noin 60 000. Eniten melua tuottava F18 Hornet -torjuntahävittäjä on korvattu seuraavan sukupolven hävittäjäkalustolla, jonka oletetaan olevan Hornetia raskaampi ja kovaäänisempi. Ennusteessa on huomioitu myös mahdollinen toinen kiitotie, joka sijoittuisi nykyisen kiitotien rinnalle nykyisen suuntaisesti.

Mallinnuksen tulosta melualueista hyödynnetään maakunnan ja kuntien maankäytön suunnittelussa. Ennuste on varautumista tulevaisuuden maankäyttötarpeisiin.
  
 
Lisätietoja:
 
Pirkanmaan liitto
Maakuntainsinööri Satu Appelqvist
p. 050 350 5925, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi