Kulttuuriympäristölinkkejä

Ympäristöministeriö: Valmisteilla oleva valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia:
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Kulttuuriymparistostrategia
 
Yleinen portaali rakennusperinnön ja muun kulttuuriympäristön teemoista:
http://www.rakennusperinto.fi
 
Museoviraston ylläpitämä rekisteriportaali:
http://kulttuuriymparisto.nba.fi

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (rky 2009) on selvitetty viime vuosikymmenellä, ja niistä on valtioneuvoston päätös 22.12.2009. Pirkanmaalla on valtakunnallisen statuksen saanut 81 kohdetta. Lisätietoja rky 2009:stä saa sivuilta www.rky.fi.