Palveluverkko

Pirkanmaan palveluverkko 2040

Pirkanmaan palveluverkko 2040 -selvityksen tavoitteena on määritellä vuodelle 2040 Pirkanmaan tavoitteellinen palveluverkko, joka tarjoaa lähtökohdat sellaiselle palveluverkon ja muun maankäytön suunnittelulle ja kehittämiselle, jolla edistetään arjen sujuvuutta, asumisen ja aluerakenteen kestävyyttä sekä maakunnan kilpailukykyä. Selvitys on luettavissa sivun oikeasta sivupalkista.
 
Palveluverkolle on määritelty valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja maakuntakaavalle asetettuja tavoitteita parhaiten edistävät laadulliset ja määrälliset kriteerit. Selvityksessä on tunnistettu alue-, yhdyskunta-, väestö- ja palvelurakenteen toteutuneen kehityksen, nykytilan ja trendien pohjalta maakunnan tavoitteellinen keskusverkko, jonka pohjalta määritetään maakuntakaavan luonnokseen eri tasoiset keskusta-, paikalliskeskus- ja kylämerkinnät. Selvityksen tulokset vaikuttavat myös maakuntakaavan muiden yhdyskuntarakenteellisten maankäyttömuotojen suunnitteluun. Selvityksessä on tunnistettu myös maakunnallisesti merkittävimmät ja kehitettävät keskusta-alueiden ulkopuoliset palvelutoimintojen osaamiskeskittymät.
 
Selvityksen kaupan palveluverkkoa koskeva osuus tarjoaa lähtökohdat vähittäiskaupan ja sen kilpailukyvyn kehittämiselle maakunnassa uudistetun maankäyttö- ja rakennuslain periaatteiden mukaisesti. Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan tavoitteellinen palveluverkko, sijainti ja mitoitus perustuvat vähittäiskaupan nykytilanteeseen maakunnassa, kaupan kehittämistavoitteisiin, kehitysnäkymiin ja -trendeihin, ja erityisesti väestön ja ostovoiman kehitysennusteisiin. Tavoitteena on vahvistaa etenkin keskusta-alueiden vetovoimaisuutta ja niille sijoittuvaa vähittäiskauppaa maakunnassa. Kaupan tavoitteellisen palveluverkon pohjalta määritetään maakuntakaavan luonnokseen keskusta-alueiden ulkopuoliset seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan keskittymät sekä näiden alueiden ja keskusta-alueiden vähittäiskaupan kaupalliset mitoitukset.

Selvitys on laadittu vuorovaikutteisesti yhdessä kuntien ja sidosryhmien kanssa. Selvityksen toteuttamisesta on vastannut Pirkanmaan liitto, kaupan palveluverkon osalta yhteistyössä konsultin kanssa. Selvitystyötä on ohjannut hankeryhmä, johon kuului kuntien, kaupunkiseudun, ELY-keskuksen, Tampereen kauppakamarin ja Tredea Oy:n asiantuntijoita.

Lisätietoja:

Maakunta-arkkitehti Hanna Djupsjöbacka
p. 050 598 4134, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi