Ampuma- ja moottoriradat

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnoksesta saadun palautteen sekä joidenkin nykyisten ampuma- ja moottorirata-alueiden ongelmallisten sijaintien vuoksi on nähty tarpeelliseksi selvittää erityisesti vähintään seudullisten ratojen verkosto, joka tullaan osoittamaan Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 ratojen toiminnan turvaamiseksi. Rataverkostoa ja sen määrittämistä on työstetty yhteistyössä laajan sidosryhmäverkoston kanssa.

Maakunnallisen ampuma- ja moottorirataverkoston jatkoselvityksen lisäksi Pirkanmaan liitto on laatinut vuoden 2016 aikana sähköisen rataverkoston kehittämis- ja ylläpitosuunnitelman. Tässä kehittämis- ja ylläpitosuunnitelmassa on huomioitu kaikki Pirkanmaan ampuma- ja moottorirata-alueet, joille yhteistyössä radoilla toimijoiden, kuntien sekä viranomaisten kanssa laaditaan ratakohtaiset suunnitelmat toiminnan kehittämiseksi ja turvaamiseksi.Lisätietoja:
Suunnitteluinsinööri Iris Lehkonen
p. 044 422 2262, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi