Puuterminaalit

Pirkanmaan liiton ja Suomen metsäkeskuksen Pirkanmaan alueyksikkö toteuttivat yhteistyössä selvityksen Pirkanmaan merkittävien puuterminaalien sijanneista.

Pirkanmaan puuterminaalit -selvityksessä tutkittiin maakunnallisesti merkittävien, paljon tilaa vaativien puuterminaalien sijoituspaikkoja. Pitkälle tulevaisuuteen tähtäävässä maakuntakaavassa tulee pyrkiä varautumaan muuttuviin tarpeisiin, joita luovat esimerkiksi kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteet uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi. Puulla on tässä hyvin tärkeä rooli ja sen vaikutukset näkyvät todennäköisesti muun muassa suurena energiapuun varastointitarpeena ja maankäytön yhteensovittamisena.

Pirkanmaan puuterminaaliselvitys on päivitetty Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnoksesta saadun palautteen perusteella helmikuussa 2016. Selvitystä on täydennetty Oriveden seudullisesti merkittävällä energiapuuterminaalilla (Yliskylä) sekä Juupajoelle sijoittuvalla paikallisella terminaalialueella (Rento). Päivitetty selvitys on luettavissa sivun oikeasta laidasta. Maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä radan varteen sijoittuvia ainespuuterminaalialueita on maakunnassa seitsemän ja energiapuuterminaaleja on kymmenen. Ne sijaitsevat Tampereen kaupunkiseudulla lähellä käyttökohteita.

Selvitystyö käynnistettiin Pirkanmaan puuterminaalit -seminaarilla 5.12.2013 Tampereella, missä paikalla olivat keskeiset metsäalan toimijat sekä kuntaedustajat. Seminaarissa kartoitettiin toimijoiden näkemyksiä ja tarpeita puun kuljetuksista ja varastoinnista. Seminaarin ohjelma ja esitykset ovat luettavissa alasivulta.

Puuterminaaliselvityksen työryhmässä ovat mukana Suomen metsäkeskus, Pirkanmaan ELY-keskus (L- ja Y-vastuualue), Pirkanmaan pelastuslaitos ja Pirkanmaan liitto.
 
 
Lisätietoja:

Suunnitteluinsinööri Iris Lehkonen
p. 044 422 2262, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi