Väestö- ja työpaikkasuunnite

Pirkanmaan väestö- ja työpaikkasuunnite 2040 hyväksyttiin Pirkanmaan maakuntavaltuustossa 10.6.2013 maakunnallisen suunnittelun pohjaksi. Kyseinen asiakirja valmisteltiin liiton toimistossa maakuntavaltuustossa maaliskuussa 2013 päätetyltä pohjalta.

Valmistelu perustui kolmen laadullisen kehityskuvan yhteensovitukseen: ”osaavan ja erikoistuvan kasvun Pirkanmaa”, ”teollisen tradition, yrittäjyyden ja logistiikan Pirkanmaa” sekä ”vihreän kasvun ja humaanin kulttuurin Pirkanmaa”. Jokaisella kehityskuvalla oli suunnittelun esivaiheessa oma väestöarvionsa, jotka yhteensovitettiin väestösuunnitteessa.

”Osaavan ja erikoistuvan kasvun Pirkanmaan” kehityskuva tarjosi väestönkehityksellisen viitekehyksen erityisesti Tampereen keskusseudulle. ”Teollisen tradition, yrittäjyyden ja logistiikan Pirkanmaan” skenaarion avulla puolestaan hahmotettiin kehitystä ensisijaisesti muualla maakunnassa. ”Vihreä kasvu ja humaani kulttuuri” muodostivat yleisen arvopohjan maakunnan tulevaisuudelle.

Näiden kehitysnäkymien perusteella Pirkanmaan väestö- ja työpaikkasuunnitteessa 2040 Pirkanmaan väestön määräksi arvioitiin 615 000 asukasta vuonna 2040. Maakunnan sisäistä tarkastelua tehtiin aluejaolla, jossa aluekokonaisuuksina olivat Tampere, Tampereen kehyskunnat (pl. Tampere) sekä läntinen, pohjoinen, lounainen ja eteläinen Pirkanmaa. Väestösuunnitteen lisäksi asiakirjaan sisältyi arvio väestön ikärakenteen, asuntokuntien koon ja asumisväljyyden kehityksestä sekä työpaikkasuunnite. 

 
Pirkanmaan väestösuunnite 2040 -asiakirjassa esitellään tarkennettu Pirkanmaan väestösuunnite vuoteen 2040. Pirkanmaan väestö- ja työpaikkasuunnitteen 2040 (MKV 10.6.2013) väestönkasvun suunnitelukuja on täsmennetty Pirkanmaan maankäyttövaihtoehtojen ja perusratkaisujen (MKV 28.4.2014) perusteella.  Tarkennetussa Pirkanmaan väestösuunnitteessa 2040 (22.9.2014) maakunnan väestöpohjaksi määritetään 620 000 henkilöä vuonna 2040. Eniten kasvavia alueita ovat Tampereen ja kehyskuntien aluekokonaisuus sekä eteläinen alue. Pirkanmaan väestösuunnitteeseen 2040 sisältyy mahdollisuus vaihtoehtoisiin kehityskulkuihin aluekokonaisuuksien sisällä. Tästä ajattelutavasta käytetään nimeä ”haarukkamalli”. Kuntakohtaisten suunnitelukujen lisäksi kunnille on määritetty vaihteluväli, jossa niiden väestönkehitys nähdään mahdolliseksi väestösuunnitteessa.
 

 
Lisätietoja:

Maakunta-arkkitehti Hanna Djupsjöbacka
p. 050 598 4134, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi