Vesihuolto

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys
 

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma on viranomaisten ja kuntien yhdessä laatima yleissuunnitelma, jossa luodaan periaatteet vesihuollon kehittämistoimille Pirkanmaalla ja yli maakuntarajojen. Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyön tähtäin on vuodessa 2040, ja suunnitelma toimii tausta-aineistona Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmistelussa. Maakuntakaavassa tullaan osoittamaan maakunnallisesti ja seudullisesti tärkeät vesihuollon ratkaisut ja rakenteet perustuen vesihuollon kehittämissuunnitelmaan ja siihen liittyvään ympäristöarviointiin.

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyöstä vastaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa.

Tutustu kehittämissuunnitelmaan ja sen aineistoihin tarkemmin ympäristöhallinnon verkkosivulla.

 

Lisätietoja:  

Maakuntainsinööri Satu Appelqvist
p. 050 350 5925, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi