Peltoalueet

Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Pirkanmaalla -selvityksessä tavoitteena oli yleispiirteisellä tarkkuudella tunnistaa maataloustuotannon harjoittamisen kannalta edullisimmat maatalousalueet, joilla tuotantoa voidaan harjoittaa tehokkaasti ja kannattavasti. Maankäytön suunnittelussa tavoitteena on ohjata uusi rakentaminen pääsääntöisesti näiden viljelyolosuhteiltaan hyvien peltojen ulkopuolelle, ja siten turvata maataloustuotannon harjoittamiseen sopivia olosuhteita maakunnassa. Selvitystä käytetään maakuntakaavassa osoitettavien taajama-alueiden laajennusten ohjaamisen taustaselvityksenä.

Selvitys laadittiin Pirkanmaan liitossa, ja sitä ohjasi MTK-Pirkanmaan, Pro Agria Etelä-Suomen ja ELY-keskuksen edustajien muodostama työryhmä. Työ valmistui huhtikuussa 2014.

Maisemallisesta näkökulmasta peltoalueita tarkastellaan Pirkanmaan maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden maatalousalueiden selvityksessä, jossa maakunnan maisema- ja asutushistoriaa on selvitetty historiallisista kartoista. Tästä selvityksestä kerrotaan näillä sivuilla kohdassa kulttuuriympäristöt.
 
Lisätietoja:

Suunnittelija Annu Piesanen
p. 050 315 4124, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi