Työpaikka-alueet

Suunnat Pirkanmaan kasvulle ja työlle – työpaikka-alueet 2040 -selvityksessä on luotu maankäytöllinen tavoitekuva ja periaatteet elinkeinoelämän sijoittumiselle maakunnassa. Raportti on luettavissa tämän sivun oikeasta reunasta.
 
Selvitys on yksi maakuntakaavan 2040 taustaselvityksistä ja se pureutuu tulevaisuuden yritysalueisiin.  Tuloksena on syntynyt yritysalueiden tarkoituksenmukaista sijoittumista ja niiden mittakaavaa hahmottava  tavoitekuva. Työpaikka-alueille on määritelty myös maakuntakaavan tavoitteita parhaiten tukevat ja niiden sijoittamista ohjaavat kriteerit.
 
Selvityksessä on tunnistettu maakunnan ja kuntien merkittävimmät työpaikkakeskittymät, niiden sijainti ja suhde muuhun yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenneinfrastruktuuriin. Alueiden profiloinnin ja maankäytön suunnittelun kannalta on ollut keskeistä tunnistaa myös keskittymien toimialarakenne ja niiden käyttötarkoitus pitkällä aikavälillä. Maakuntakaavatyön taustaksi on arvioitu laadullisesta näkökulmasta myös työelämän, työnteon tapojen ja tuotantorakenteiden muutoskehitystä sekä näiden mahdollisia vaikutuksia maakuntakaavan merkintöihin. Selvitys sisältää analyysin nykyisten työpaikka-alueiden toteutuneisuudesta ja kehityksestä.
 
Tarkastelujen punaisena lankana on ollut ensisijaisesti seudullinen merkittävyys, saavutettavuus sekä yhdyskuntarakenteen eheys. Tulevaisuuden työelämän ja tuotannon muutoskehitykseen vastaa myös pyrkimys edistää sekoittunutta maankäyttöä. Selvityksen pohjalta maakuntakaavan luonnokseen laaditaan työpaikka- ja teollisuusaluevaraukset sekä niitä täydentävät kehittämisperiaatemerkinnät.
 

Lisätietoja:

Maakunta-arkkitehti Hanna Djupsjöbacka
p. 050 598 4134, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi