Maastotyöt

Vuonna 2013 tutkimusten kohteena oli noin 450 kallio-, 52 sora- ja hiekka- sekä 25 III luokan pohjavesialuetta Pirkanmaalla. Harjualueilla tehtiin vielä vuoden 2014 alussa painovoimamittauksia. Näiden lisäksi arvokkaiksi luokitelluilla harjualueilla tehtiin maastokatselmuksia erillisen projektin tiimoilta.

Pohjavesiin liittyvistä tutkimuksista on vastannut Pirkanmaan liitto yhteistyössä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Geologian tutkimuskeskus on toteuttanut kalliokivi- ja maa-ainestutkimukset, ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on inventoinut arvokkaat harjualueet.

Pirkanmaan liitto kiittää maanomistajia lupien saamisesta maastotöihin! Tutkimustulokset on toimitettu niille maanomistajille, jotka ovat pyytäneet tuloksia.


Lisätietoja:

Pirkanmaan liitto
Maakuntainsinööri Satu Appelqvist
p. 050 350 5925, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi

Geologian tutkimuskeskus
Geologi Heikki Nurmi (kalliokiviainestutkimukset)
p. 040 540 5931, etunimi.sukunimi@gtk.fi

Geologian tutkimuskeskus
Geologi Olli Sallasmaa (maa-ainestutkimukset)
p. 040 517 5167, etunimi.sukunimi@gtk.fi