Tuulivoimaseminaari 3.10.2012

Pirkanmaan liitto järjesti tuulivoimaseminaarin 3.10.2012. Aineistot ovat tutustuttavissa oikeassa sivupalkissa.

Tuulivoimaseminaarista poimittua:

”Aivan samantyyppisiä selvityksiä tehdään ympäri maailmaa - etsitään muutamalla ehdolla kelvollisia alueita, joilla häiriöt ovat vähäisiä, tuulta löytyy ja tuulivoima on teknisesti toteutettavissa.”
Maakuntajohtaja Esa Halme, Pirkanmaan liitto

”Tuulivoimassa Suomi on vielä vahvaa itäeurooppalaista keskitasoa, ollaan jäämässä jälkeen tavoitteista. Hyviä edistysaskeleita ovat Tuuliatlas, maankäyttö- ja rakennuslain tarkistus, vihreä verouudistus sekä syöttötariffien käyttöönotto. Tuulivoimarakentamisen kannalta merkittävä osa esteistä ei ole nykymuodossa perusteltuja. Tuulivoimalla tulee olemaan merkittävä rooli Suomessa sähköntuotannossa.”
Kansanedustaja Oras Tynkkynen

”Tuulivoimalla on merkitystä kunnille: se työllistää, tuo kiinteistöveroa ja antaa vihreän imagon. Tuulivoima-alueella voi jatkaa metsästystä, kalastusta ja maanviljelyä. Tuulivoima on yksi isoista aloista, johon aiotaan investoida Suomessa.”
Toiminnanjohtaja Anne Mikkonen, Tuulivoimayhdistys