Tuulivoima

Pirkanmaan tuulivoima-alueiden osoittaminen perustuu maakuntahallituksen päätöksestä 15.8.2011 käynnistettyyn tuulivoimaselvitykseen. Maakunnallisten tuulivoima-alueiden osoittamista maakuntakaavassa edellytetään valtakunnallisissa  alueidenkäyttötavoitteissa. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -selvityksessä on tunnistettu alueet, joilla seudullisesti merkittävän tuulivoiman tuotanto on mahdollista. Näillä alueilla tuulipuistojen vaikutukset mm. asutukseen sekä maisema- ja luontoarvoihin eivät ole merkittäviä ja voidaan välttää yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Taajamatoimintojen ulkopuolisille tuulivoima-alueille voidaan sijoittaa laitoksia kymmenen tai enemmän, taajamien läheisyyteen viisi tai enemmän.  

Tuulivoima-alueiden määrittämiseksi selvitystyön aikana on tavanomaisten palautteenantomahdollisuuksien lisäksi pyydetty asukkaiden ehdotuksia soveltuvista tuulivoima-alueista, järjestetty tuulivoimaseminaari sekä kuntatilaisuuksia eri puolilla Pirkanmaata.

Tuulivoimaselvitystyötä ohjanneessa  hankeryhmässä ovat olleet mukana Pirkanmaan ELY-keskus, Trafi, Puolustusvoimat, Fingrid Oy, Tuulivoimayhdistys ry, Finavia sekä Pirkanmaan kunnista Parkano, Sastamala, Tampere, Urjala ja Virrat.
 

 
Lisätietoja:

Suunnitteluinsinööri Iris Lehkonen
p. 044 422 2262, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi