Retkeilyreiteistä elinvoimaa!

Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan virksitysalueyhdistys järjestivät kuntien maankäytön, liikuntapalveluiden ja mittaustoimen asiantuntijoille suunnatun seminaarin ylikunnallisten retkeilyreittien kehittämisestä Pirkanmaalla
ti 7.5.2019 klo 8.45–12.15, paikkana UKK-instituutti, Tampere.

Luontomatkailun ja luonnossa liikkumisen suosio on viime vuosina kasvanut ja Pirkanmaalla on paljon potentiaalia kehittyä nykyistäkin merkittävämmäksi luontomatkailun ja -retkeilyn kohdealueeksi.

Houkuttelevien ja turvallisten luontoretkien varmistaminen asukkaille ja matkailijoille edellyttää taustalla pitkäjänteistä retkeilypalveluiden kehittämistyötä toimijoiden yhteistyössä ja palveluketjun eri vaiheissa.

Maankäytön suunnittelu on tärkeä perusta varmistamassa retkeilypalveluiden toteuttamisedellytykset.
9.15 Tervetuloa

Seminaarin avaus, Juha Kuusisto, Oriveden kaupunki / Pirkanmaan virkistysalueyhdistys
Pirkanmaan retkeilyrintamalla tapahtuu, Juha-Matti Ala-Laurila, Pirkanmaan virkistysalueyhdistys ry.
Retkeily maakuntakaavassa – kohteista kokonaisuuksiin, Hanna Djupsjöbacka, Pirkanmaan liitto

9.40 Suunnittelusta toteutukseen

Tietoiskut
Reittitoimitukset, Harri Mäki, Maanmittauslaitos

11.15 Ulkoilija keskiössä

Tietoiskut


Tiedote seminaarista: Retkeilyreiteistä elinvoimaa matkailuun ja asukkaiden arkeen